Σεμινάριο με τη Selene Munoz

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

5-8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟ SELENE MUNOZ

ΕΠΙΠΕΔΑ:

BASICO: (TANGOS) 19.00-20.15 (ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
12.30-13.45 (ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ)

MEDIO: (SOLEA POR BULERIA) 20.30-21.45 (ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
14.00-15.15 (ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ)

ΑVANZADO: (TARANTOS) 11.00-12.30 (ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ)

ΤΙΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : 100 ΕΥΡΩ