Δωρεάν μάθημα μουσικής & τραγουδιού flamenco

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

με τη Γιώτα ‘Baron’ και τον Πάνο Καρτίμπελη

Σάββατο: 01/11
Ωρα: 15.00-16.00
Το μάθημα:
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η επεξήγηση των βασικών κανόνων της μουσικής και η κατανόηση της κιθάρας σαν συνοδευτικό όργανο στο flamenco τραγούδι και χορό. Η εισαγωγή στη μουσική θεωρία θα βοηθήσει τον χορευτή, κρουστό κτλ. Να αντιλαμβάνεται το είδος, τον τραγουδιστή ή περιοχή που χαρακτηρίζει το εκάστοτε τραγούδι (letra), μέσω των αρμονικών αλλαγών του.

Cante y toque