Νέο Τμήμα Flamenco Αρχαρίων

FLAMENCOνέα

2023 – 2024

Νέο τμήμα αρχαρίων

  • Κάθε Τρίτη 19.00-20.00
  • Κάθε Παρασκευή 20.15-21.15
  • Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα Παρασκευή 15/9, 20.00-21.00.
  • Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 19/9.
  • Λόγω περιορισμού στον αριθμό των ατόμων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.