Νέο Τμήμα Flamenco Αρχαρίων

FLAMENCOνέα

Νέο Πρόγραμμα 2021 – 2020

Σύντομα θα αναρτηθεί το νέο πρόγραμμα μαθημάτων της σχολής για το 2021 – 2020

Νέο Τμήμα Flamenco Αρχαρίων

Νέο τμήμα αρχαρίων
Κάθε Τρίτη 19:00-20:00
Κάθε Πέμπτη 19:00-20:00

Δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα Πέμπτη 30/9.

Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 5/10

Λόγω περιορισμού στον αριθμό των ατόμων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.